Diarree

Oorzaken 
Ook diarree is een vijand van konijnen. De afloop is niet zelden dodelijk. Helaas ontstaat diarree meestal door onjuiste voeding, soms in combinatie met vocht of tocht. Sommige gevallen van diarree worden veroorzaakt door het geven van te veel vochtrijk voedsel. Bedorven voedsel of smerig drinkwater kunnen ook oorzaken zijn. Je kunt er dus zelf veel aan doen, om diarree te voorkomen.

Symptomen
Diarree.

Verzorging – remedie of behandeling
Mocht het konijn er onverhoopt last van krijgen, dan moet je alle vochthoudende voedingsmiddelen direct uit het verblijf halen. Geef het diertje enkele dagen alleen hooi te eten. Vervang zijn drinkwater door lauwe kamille thee. Verschoon de bodembedekking en het nestmateriaal 2 keer per dag. Zodra het konijntje weer helemaal beter is, moet je zijn verblijf ontsmetten.
Diarree en verkoudheid komen vaak voor bij konijnen die lijden aan één van de 4 gevaarlijke konijnenziekten. Coccidiose, Myxomatose, VHD en Snot. Omdat deze ziekten uiterst besmettelijk zijn en meestal een dodelijke afloop hebben, moet je bij twijfel altijd zo snel mogelijk met het diertje naar een dierenarts gaan! 

Voorkomen
Goed voedsel en schoon water geven aan uw konijn.